Det er dyrt å ansette feil

“Det er dyrt å ansette feil”

Skuespilleren tilbyr rollespill for bedrifter i ansettelsesprosess. Vi tilrettelegger for en rimelig, unik og spennende måte å bli kjent med jobbsøkers kvaliteter.

Assessmentsenter er et nyttig verktøy for å velge riktig kandidat, men blir for mange bedrifter en for omfattende og dyr prosess. Vårt opplegg passer godt inn i små og mellomstore bedrifter som ikke har resurser eller behov for å kjøre disse kostbare rekrutteringsprosessene, men allikevel ønsker en kvalitetssikring.

Våre rollespill blir på sett og vis som et mini Assessmentsenter.

En av våre profesjonelle skuespillere blir med på en del av jobbintervjuet deres. Der gjennomlever vi et av våre realistiske scenarioer, spesielt utviklet for å synliggjøre kandidatens styrker og svakheter. Gjennom våre rollespill vil du blant annet kunne få et tydeligere bilde av kandidatens

  • lederegenskaper
  • evne til å håndtere stress
  • evne til å lytte aktivt
  • ferdigheter innen kundebehandling
  • empati
  • beslutningsevne
  • lojalitet

Vi får spesielt godt fram kandidatens relasjonelle kompetanse. Gjennom rollespill kan du få besvart spørsmål som «Hvordan håndterer du personalkonflikter?» ved at kandidaten faktisk får håndtere en personalkonflikt – i øyeblikket. Dette gir umiddelbare, ærlige og tydelige inntrykk.

Skuespilleren har lang erfaring med at rollespill fungerer godt når en av aktørene er profesjonell. Våre skuespillere viker ikke en tomme når vi gjennomfører rollespill. Vi lever i realiteten av scenarioet og drar kandidaten med oss inn i vår konfliktfylte verden.

Skuespilleren gjør oppdrag over hele landet.

Ta kontakt for en uforpliktende prat og et uforpliktende tilbud.