Scenarioer og gjennomføring

 

Gjennomføring for kandidaten

Kandidaten presenteres på forhånd for scenarioet han eller hun skal håndtere. Dere får tilsendt et dokument dere sender videre til kandidaten. I dette dokumentet står scenarioet beskrevet, i tillegg til en orientering om hvordan rollespillet gjennomføres.

Scenarioene våre er konstruert på en slik måte at de er “teknisk” lett å forholde seg til for kandidaten. De beskriver grunnleggende omstendigheter i situasjonen som skaper troverdighet i rollespillet for kandidatens del. Situasjonen vil alltid utspille seg i rommet vi befinner oss i. Kandidaten og skuespilleren har aldri en nær relasjon eller komplisert felles forhistorie i scenarioet.

Rollespillet handler om hvordan kandidaten håndterer situasjonen i rommet.

Gjennomføring for bedriften

En av våre skuespillere kommer til bedriften deres før jobbintervjuet settes igang. Der møter skuespilleren en eller flere av intervjuerne, får se rommet og blir enig om plassering. Skuespilleren får et rom i nærheten han eller hun kan oppholde seg i mens jobbintervjuet foregår. Når det er tid for å gjennomføre rollespillet hentes skuespilleren. Skuespilleren kommer inn i rommet og rollespillet er igang.

Alle rollespillene har en tidsbegrensning på ca 10 minutter. I utgangspunktet avslutter kandidaten rollespillet innen den gitte tidsfristen. Hvis ikke gjør skuespilleren eller dere det, avhengig av hva vi avtaler. Når rollespillet er ferdig går skuespilleren tilbake til rommet sitt, og dere gjør ferdig intervjuet.

Vi kommer gjerne med forslag på potensielle oppfølgingsspørsmål dere kan stille etter rollespillets slutt. Skuespilleren kan også svare på hvordan han eller hun opplevde situasjonen når dere er ferdig med intervjuene. Føler han/hun seg hørt og ivaretatt osv.

Scenarioer

Er det spesifikke elementer dere ønsker å kartlegge i det forestående jobbintervjuet? Er det noen spesielle evner og kvaliteter som er ekstra viktig i stillingen som skal fylles?

Utifra endel «standard» jobbintervju-spørsmål har vi utviklet forskjellige scenarioer. Disse scenarioene vil gi svar og innblikk man ikke får i et tradisjonelt intervju.

Kurs og workshops

Vi blir gjerne med å utarbeide et passende opplegg for din bedrift eller organisasjon hvis dere ønsker å benytte rollespill til å teste ut salgsstrategier, kundebehandling eller andre nyttinge simuleringer.

Ta kontakt for en uforpliktende prat og et uforpliktende tilbud.